!

عشقت را هرگز بازگو مکن!
عشقی که هرگز به زبان نیاید،
مثل نسیم ملایم، ساکت می گذرد
و همه چیز را بر سر راه خود تکان می دهد...
من عشق را به زبان آوردم،
و قلبم را برای او گشودم،
سرد و لرزان با ترسی مرگبار...
و او گذشت ...
بعد ها مسافری بر سر راهش پیدا شد،
ساکت و خاموش...
و او عشق بی کلام او را پذیرفت...
نه، عشقت را هرگز بازگو مکن!

/ 0 نظر / 24 بازدید