گوش شیطون کر ، چند وقته به طور معجزه آسایی همه چیز یه جورایی خوب و خوشه تو زندگیم ینی همه چیزم خوب نباشه دلم خوشه... ینی میشه تموم نشه... باورم نمیشه از جهنم سه ماه پیش زنده و سالم دراومدم... برای اولین باره که فقط دوست دارم در حال زندگی کنم حتی دوست ندارم لحظه ای به گذشته و آینده فکر کنم حتی اگه به ضررم باشه...

ینی میشه این طاعون هشت ساله از زندگیم بره و دوباره بشم همون آدم شاد قدیم که صدای قهقهه اش همه جا رو پر میکرد؟؟ چقدر خوشبخت بودم... نمی دونم چرا از یه زمان همه چیز خراب شد ؛ بدبختی پشت بدبختی ؛ دومینوی حوادث تلخ... أَنقَضَ ظَهْرَکَ رو با تمام وجود تجربه کردم تا به حدی که به این باور رسیدم که اگه فقط یه قدم دیگه جلوتر برم و همه چیزو تو زندگیم تعطیل نکنم به جنون ختم میشه... بعد از اون روزگارم هیچ بهتر نشد اما حالم بهترشد... خیلی بهتر... با تمام وجود دوست دارم همه چی مثل قبل درست شه...دوباره بتونم از ته دل بخندم و هیچ خاطره تلخی خرابش نکنه و هیچ آینده تلخی زهرش!

/ 1 نظر / 34 بازدید